Alla har vi någon gång i livet haft behov av att prata med någon, att ventilera och få kontroll över våra tankar och känslor. Men för en hel del personer så räcker det inte bara med det, de har behov av en mer kvalificerad hjälp. Någon som kan ge råd och komma upp med steg som kan föra en tillbaka till ett liv med psykisk hälsa. Med andra ord en psykolog Göteborg.

För det handlar ju ofta inte bara om en liten tillfällig känsla av nedstämdhet. En del sliter med djupa depressioner och tvångstankar, och hur mycket de än vill komma ur det så klarar det inte av det själva. Ibland kan det behövas mediciner i kombination med samtal eller olika behandlingar, i alla fall tills man kommit en bit på vägen. Andra har svåra samlevnadsproblem eller stress i livet, och vet inte riktigt hur de ska kunna komma ur dessa onda cirklar.

Flera sorters psykolog Göteborg

Det är ju inte alla metoder som passar var och en, men ofta är det något som verkligen kan göra susen. Många som vill sluta röka har haft nytta av de terapier som förändrar ens sätt att tänka och agera, det är ett program som steg för steg gör att man förändrar hela sin inställning till då bland annat rökningen.

Mycket av det vi gör är inrotade vanor, och ibland vet man inte alls var de kommer ifrån. Experterna menar att mycket av vårt handlingssätt och framför allt våra reaktioner på svåra situationer kan härröras från vår barndom. Det sätt vi växte upp på kan i stor utsträckning påverka det sätt vi lever våra liv. Det här är ju ingen nyhet, men vi inser nog inte alltid hur djupt detta går. Detta kan ju en psykolog Göteborg hjälpa till med, de är utbildade till att gräva riktigt djup i vårt inre och se vad som finns där. Ofta blir man själv väldigt förvånad.

När de väl har kommit fram till vad vi har inom oss så är ju då nästa steg att se hur detta kan vändas till något positivt. Här använder de sig av olika sätt, men de vanligaste inkluderar en nära relation med sin psykolog. Man träffas en eller flera gånger i veckan och ibland så ger de också uppgifter som patienten får jobba med på egen hand. För det säger sig självt att om det tog flera år för att vi skulle bli dem vi är idag så kan det också ta tid att förändra oss till de vi skulle vilja vara. Positiva människor vars dagliga liv fungerar som det ska. I alla fall någorlunda bra, ingen lovar att allt ska bli perfekt.

Redan i barndomen kan det vara till nytta med en psykolog, speciellt i vissa fall där stress och trauma påverkar barnen negativt. Det finns psykologer som specialiserat sig på barn och ungdom, här kan ju skolan spela sen stor roll och vara uppmärksam. Men vare sig man är barn eller vuxen så har alla rätt till att må bra och inte slita med psykisk ohälsa.