VÅRA TJÄNSTER

När du behöver bearbeta, få perspektiv på saker och ting eller helt enkelt behöver någon att prata med. Med mångårig erfarenhet tar vi i tu med dina besvär.

När du söker en psykolog i Göteborg som kan ta emot dig med kort varsel, vänd dig då till oss. Vi är legitimerade psykoterapeuter och psykologer som tar emot Barn och Ungdomar, vuxna och unga vuxna. När du och din partner, eller familj, behöver stöd finns vi givetvis här för er!

Vi Arbetar även med med flertalet företag och deras psykiska företagshälsovård. Så som stress- och konflikthantering.

När du har ett försäkringsärende hanterar vi naturligtvis även dessa. Vi har flera avtal med Försäkringsbolag och genom dessa gör vi bedömningar och ser över arbetsrelaterade hälsa.

Exempel på vad vi hanterar:

 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Oro
 • Ångest
 • Panikångest
 • Livskriser
 • Fobier
 • Stressymptom
 • Kriser
 • Familjehemsutredning
 • Psykologutredning inför ex Adoption